Białka 601, 34-220 Maków podhalański PN-Pt: 8:00 - 17:00

Polityka Prywatności


 

 

FORMULARZ INFORMACYJNY

-DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-

 

Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest:

 

KAR-TEK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

34-220 Maków Podhalański, Białka 601

- wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: kartek@kartek.pl_________________

Udostępnione przez Państwa dane osobowe:

- przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 (tzw. RODO);


 

- przetwarzane są w celu:

przedstawienia oferty umowy – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;

realizacji zawartej umowy – przez czas jej trwania;

działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych – przez czas trwania umowy;

pełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;

 

- są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy.


 

Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w tym w zakresie dostarczanych systemów komputerowych wspomagających zarządzanie firmą.

 

W zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:

o żądania od ADO dostępu do nich;

o sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

o przenoszenia danych;


 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

W sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo m.in. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.(http://uodo.gov.pl).

 

Nie przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

1 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dziennik Urzędowy UE L 119/87 z 4.5.2016)

masz pytania?
skontaktuj się z nami!


Porozmawiaj z naszymi specjalistami

aby doprecyzować szczegóły

 

+48 33 877 32 42

+48 33 877 39 40

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres email

Treść zapytania

Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest KAR-TEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Makowie Podhalańskim, Białka 601 (34-200 Maków Podhalański). Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych proszę kliknąć tutaj.

Zapraszamy do siedziby

NASZEJ FIRMY